top of page

VIRKSOMHEDER

Temamøde - 2 timer

Lad Af & Lad Op - med naturen som guide

 

Sammen begynder deltagerne med af Lade Af - det vil sige sætte fokus på at være tilstede i naturen uden at skulle præstere. Naturen bidrager til at den enkelte skaber kontakt til sig selv. Derefter fokus på at Lade Op til de udfordringer arbejdet giver.

 

Deltagerne lærer at bruge naturen som guide til:

 • inspiration og som metafor i det daglige arbejde.

 • at forfriske sit eget energisysteme ved at sætte intentionen

 • at ideer kan komme på de mest cool og forunderlige måder

 • at det uoverskuelige kan vendes til overskuelighed  

 • sammen at øge trivslen ved at Lade af og Lade op med fælles kurs

 

Praktisk information:

Mødet afholdes udendørs, mest fordelagtigt i en skov 

Påklædning til at være komfortabelt i naturen anbefales.

Temamøde - 3 timer

Gør tiden til din ven - med naturen som guide

 

Sammen begynder deltagerne med at Lade Af og Lade Op, skabe jordforbindelse og sætte fokus på TID. Naturen inviterer til klarhed for den enkelte og i fællesskab.

 

Deltagerne lærer at bruge naturen som guide til:

 • at skabe overblik over tidsforbrug på arbejdet

 • at skubbe begrænsende overbevisninger i forhold til begrebet tid væk

 • at der kan skabes tid og rum til at sige Ja, til det der gavner, og Nej til det det der ikke gavner i en fortravlet hverdag

 • at skabe en mere effektiv og optimal hverdag uden merforbrug 

 

Praktisk information:

Mødet afholdes i naturen, mest fordelagtigt i en skov

Påklædning til at være komfortabelt i naturen anbefales

Inden mødet bedes deltagerne lave et udprint af sidste uges kalendersatte mødeaktivitet til eget brug.

 

Virksomheden er klar til:

 • en helt ny tilgang til personalemøder, temadage og workshops

 • at tage naturen med som guide

​​Tilbud skræddersyes
til virksomhedens behov

Temaer:​​

 • Temamøder

 • Coachforløb for ledere og medarbejdere

 • Workshops ude i Naturen

bottom of page