top of page
Disclaimer - ansvarsfraskrivelse

Materiale i form af tekst, grafik, billeder og andet materiale udgivet af Nature Coaching Institute Aps., er beregnet til informations- og uddannelsesmæssige formål og ikke til rådgivning af medicinsk eller mental sundhed. Hvis du føler dig psykologisk stresset til det punkt, at det forstyrrer din evne til at fungere, bør du søge hjælp, hos professionel behandler. 

Der ydes ingen form for lægekonsultationer eller behandlinger i Nature Coaching Institute. Ved behandlingskrævende fysiske og psykiske sygdomme skal du kontakte relevante specialister. 

Hvis du har specifikke spørgsmål om enhver medicinsk sag, skal du kontakte din læge eller anden specialist. Du bør aldrig forsinke søge lægehjælp, se bort fra lægehjælp eller afbryde lægebehandling på grund af oplysninger på denne hjemmeside eller ved deltagelse i samtaler/kurser/workshops.

 

Du færdes i naturen under eget ansvar og er selv ansvarlig for at håndtere dine følelser. Du fralægger dig som kunde/klient, på kurser ved fysisk fremmøde og ved køb af online kurser mulighed for at rejse erstatningskrav. 

 

Nature Coaching Institute giver ingen garanti og påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af oplysningerne og materialerne på dette websted. Nature Coaching Institute kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig eller gøres  til genstand for krav, skader, tab, udgifter, omkostninger eller forpligtelser overhovedet (inklusive, uden begrænsning, direkte eller indirekte skader for tab af fortjeneste, forretningsafbrydelse eller tab af information) resulterende eller direkte eller indirekte som følge af din brug af eller manglende evne til at bruge dette websted eller andre websteder, der er linket til det, eller fra din afhængighed af oplysningerne og materialet på dette websted, selvom Nature Coaching Institute er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader på forhånd.

bottom of page